Kontakty

KST región Liptov
M.M.Hodžu 20
031 01 Liptovský Mikuláš

Doručovacia adresa:

Ján Lupták
Tichá 1718/22
034 084 Liptovské Sliače

Číslo účtu

Prima banka

IBAN: SK525600 0000 0083 7154 7001
SWIFT/BIC/:
KOMASK2X

TOP