Združenie športových klubov Jasná Liptovský Mikuláš

Liptov je jedným z najkrajších a turistami najviac vyhľadávaných regiónov Slovenska. Jeho srdcom je Liptovská kotlina, ktorú obklopuje veniec hôr najvyšších slovenských pohorí – Vysoké  a Západné Tatry spolu s Chočskými vrchmi na severe, Malá a Veľká Fatra na západe a Nízke Tatry na južnej strane. Veľmi dobré podmienky pre pešiu a vysokohorskú turistiku, horolezectvo, skialpinizmus, zjazdové a bežecké lyžovanie, cykloturistiku, vodné športy a iné druhy športov, ktoré tu návštevníci nájdu, zaraďujú tento región medzi TOP destinácie slovenského cestovného ruchu a turistické centrá medzinárodného významu.  Okresné mesto Liptovský Mikuláš, kde sídli náš klub, sa tak zákonite stalo vstupnou bránou do nášho krásneho Liptova pre všetkých jeho milovníkov z domova aj zo zahraničia. Je to mesto, ktoré žije športom vo všetkých jeho možných podobách a nie nadarmo mu patrí prívlastok „Mesto olympijských víťazov“ vďaka úspechom našich vodákov na posledných olympiádach.

Nemenej významnú úlohu v športovej histórii nášho mesta zohrala aj organizovaná turistika. Počas formovania do dnešnej podoby prešla dlhým historickým, organizačným i obsahovým vývojom. Viaceré významné slovenské osobnosti, ktoré sa počas týchto dlhých rokov ocitli v jej členskej základni, zohrali významnú úlohu aj pri formovaní organizovanej turistiky v rámci celého Slovenska. Liptovský Mikuláš sa v análoch organizovanej turistiky spomína už 29. apríla 1884 ako liptovská sekcia v Liptovskom Svätom Mikuláši.

V roku 1953 skupina športových nadšencov založila telovýchovnú jednotu s názvom Telovýchovná jednota Nízke Tatry Demänovské jaskyne s oddielmi lyžovania, turistiky a stolného tenisu, neskôr premenovanú na TJ Jasná Liptovský Mikuláš.  Nikto zo zakladateľov vtedy určite nepomyslel, že týmto krokom vôjdu do liptovskej turistickej histórie. Rok 1953 môžeme považovať za oficiálne založenie nášho klubu (odboru turistiky). Položili tak základy organizovaného turizmu v liptovskom regióne, ktorý časom dosiahol celoslovenský význam. V kronike klubu by sme našli množstvo informácií o úsilí, ktoré museli vynaložiť, kým sa klub turistov vyprofiloval do dnešnej podoby. Spomenieme najznámejšie a najoddanejšie osobnosti spojené s históriou nášho turistického klubu, pričom viaceré z nich sa zapísali aj do histórie Slovenska. Boli to napr. Miloš Janoška, Dr. Juraj Janoška, Braňo Lacko, Dr. Ivan Stodola, Kornel Stodola, Dr. Milan Žuffa, Ondrej Žuffa, Ing. Fedor Droppa, Ing. Miloš Jacko, prof. Ján Volko-Starohorský, prof. Oldřich Nuska, Rudolf Dobromil Petho, Alojz Lutonský, Július Stankoviansky, Ján Kapsiar alebo Ján Rázus. No majú aj svojich pokračovateľov, ktorí stále napĺňajú ich odkaz a pretvárajú ich myšlienky v činy.

Vo vedení klubu vo funkcii predsedu sa postupne vystriedali títo ľudia:

Od - Do Meno a Priezvisko
 1953  - 1972 P. Benko  -  R. Plaček  -  J. Šúlek   -   L. Babulic
 1972  - 1983 G. Ides
1983  - 1985 A. Juřicová  -  Droppová
1985  - 1987 K. Ligdová  -  Krajčiová
1987  - 1997 J. Chrapčiak
 1997  - 1999 Ing. J. Ursínyová
1999  - 2001 J. Rengevičová  -  Laučíková
2001  -  po súčasnosť P. Kuna

KST Jasná je nástupcom odboru turistiky bývalej TJ Jasná Liptovský Mikuláš, zaregistrovaná na MV SR dňa 16. júla 1990. KST patrí do Združenia športových klubov Jasná. Združuje nadšencov pešej, vysokohorskej a lyžiarskej turistiky.Neskôr zásluhou J. Sedláčka aj cykloturistiky z  Liptovského Mikuláša a okolia. Počet členov nášho klubu od jeho vzniku až po súčasnosť postupne  vzrástol  z počiatočných 50  na súčasných 118 členov. Prácu KST organizuje výbor v zložení: predseda - Pavel Kuna, podpredseda - Eva Felcanová, tajomníčka - Jana Piatková, hospodár - Peter Minárik a pokladník - Anna Kunová. Svoju športovú a organizačnú činnosť riadi podľa stanov klubu. Základom športových aktivít nášho klubu počas roka je kalendár klubových akcií, ktorý výbor pripravuje v spolupráci s najaktívnejšími členmi klubu,  cvičiteľmi a inštruktormi turistiky vždy pre príslušný kalendárny rok.

Členovia nášho klubu majú možnosť absolvovať školenia za účelom získania kvalifikácie cvičiteľov a inštruktorov cykloturistiky, vysokohorskej a pešej turistiky.  Na organizovaní našich turistických akcií sa vystriedal značný počet cvičiteľov ale aj radových členov. Medzi najaktívnejších z nich patrili napr. J. Stankoviansky, J. Volko, M. Ondráš, M. Nováková – Lampertová, G. Ides, K. Barbieriková – Krajčiová, M. Krajči, A. Juřicová – Droppová, K. Ligdová – Krajčiová, J. Chrapčiak, E. Matloňová, D. Hazuchová, J. Sedláček, J. Uhel, P. Kuna, A. Kunová, J. Rengevičová – Laučíková, Ing. J. Ursínyová, P. Minárik, Ing. R. Bobula, MVDr. M. Krajči, M. Plávka, J. Kysel, D. Jurkovič, Pharm. Dr. D. Matis, J. Puchý, RNDr. A Benová.

Činnosť nášho klubu je celoročná. Turistické podujatia bývajú zvyčajne jednodňové a konajú sa väčšinou v nedeľu. Od vzniku klubu až do súčasnosti sa jeho členovia zúčastnili a stále zúčastňujú veľkého množstva rôznych športových a spoločenských akcií. Nie je možné vymenovať ich všetky, no podľa druhu a cieľového miesta spomeňme aspoň niektoré.

Zimná sezóna - Počas zimy sa najčastejšie venujeme turistike na bežkách a ľahšej pešej turistike v závislosti od snehových podmienok. Do nášho kalendára neodmysliteľne patria tradičné výstupy, ako  Štefanský výstup na Poludnicu, alebo Silvestrovský výstup na Demänovskú horu v Nízkych Tatrách. Obľúbené sú aj výstupy na Babky v Západných Tatrách a na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách.

Letná sezóna - Zvyčajne ju  otvárame v polovici apríla ľahšími túrami. Vrchol našich aktivít samozrejme prebieha v letnom a jesennom období. Klubový kalendár   zahŕňa nielen  tradičné výstupy na Sinú, alebo Ostrý Roháč, ktoré organizujeme aj pre širokú turistickú verejnosť, ale aj pestrú paletu turistických cieľov v rámci nášho regiónu a priľahlého okolia. Túry sú plánované tak, aby sme spoznali čo najviac pre nás do tej doby neznámych kútov nášho krásneho Slovenska. Radi sa zúčastňujeme aj turistických výstupov organizovaných našimi priateľmi zo „susedných“ KST v rámci  regiónu. Napr. výstupov na Bystrú, Baníkov, Ďumbier, Poludnicu, Kriváň, Baranec a iné vrcholy.  Naši cykloturisti  pod vedením skúsených vedúcich spoznávajú krásy Liptova  a iných regiónov. Zdatnejší cyklisti sa zúčastňujú cyklomaratónu M. Rázusa.

Vysokohorská turistika a turistika v zahraničí - Do „sveta“ sme sa rozbehli okamžite po  revolúcii v roku 1989, kedy sme konečne mohli začať naplno realizovať naše turistické sny. Zahraničné cesty sme si organizovali buď sami, alebo sa naši členovia zúčastňovali s inými turistickými subjektmi regionálneho, alebo celoslovenského charakteru. Niektorí z nás tak postupne spoznali Julské Alpy, Dolomity, najznámejšie horské skupiny Álp, škandinávske hory, Pyreneje, balkánske hory, dokonca sa dostali aj na vzdialený Kaukaz.

Míľnikom v histórii nášho klubu bol aj rok 2005, kedy sme sa spolu s našimi turistickými priateľmi z KST Liptovský Hrádok ako prví účastníci zo Slovenska zúčastnili medzinárodnej turistickej akcie „Trojdňové putovanie“ (Dreitage Wanderung) v rakúskom Knittelfelde.  Každoročne sa ho zúčastňujú turisti z 13 štátov z rozličných častí Európy.

Členovia si veľmi obľúbili jedno, alebo dvojdňové poznávacie autobusové zájazdy po Slovensku, alebo do blízkeho zahraničia. Každoročne v máji ich organizuje  naša členka  A. Benová.  V autobuse sa vždy nájdu voľné miesta aj pre priateľov z KST Liptovský Hrádok, s ktorými máme nadštandartnú spoluprácu a veľmi dobré osobné vzťahy.  Vďaka tomu sa potom môžu recipročne členovia zúčastňovať viacdňových autobusových zájazdov organizovaných ich klubom.

Naše aktivity sa nezameriavajú len na turistiku a členovia žijú bohatým klubovým spoločenským životom. Obľúbeným je napríklad každoročný „zôsyp“  - spoločenské stretnutie  v rámci ukončenia  letnej turistickej sezóny. V priebehu roka si pripomíname aj rôzne životné jubileá a iné významné osobné udalosti našich členov. V jeseni sa zúčastňujeme  pietnej spomienky venovanej obetiam hôr. Tradíciou sa stáva aj spoločné posedenie  pri ohníku spojené s opekaním klobásky pri vleku na Podbrezinách. Vďaka dobrej spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej sme v ich priestoroch  pripravili výstavu

„Z histórie a súčasnosti KST ZŠK Jasná.“

Počas dlhých rokov svojej úspešnej činnosti  sa  klub natrvalo zapísal do povedomia občanov  mesta ako aj obyvateľov celého Liptova. Veľká vďaka patrí funkcionárom, cvičiteľom, členom a priaznivcom za ich doterajšiu aktívnu činnosť v prospech nášho klubu. A do budúcnosti všetkým prajem veľa krásnych turistických zážitkov.

Autor: Ing. Pavol Gavlák

TOP