Športový klub mesta Liptovský Hrádok

V srdci horného Liptova, kraji prebohatom na prírodné krásy, kraji plnom kopcov, hôr i vysokých horských štítov mala turistika tradíciu od nepamäti. Nebolo preto žiadnou zvláštnosťou, že už po vzniku závodu Tesla sa „grupovali“ nadšenci tohoto rekreačného športového odvetvia. Prví nadšenci, p. Kotúček, Floch, Doležal, Duran, Krivoš, Surovček, Dlugolinský a mnohí ďalší považovali turistiku a všetko čo s ňou súvisí za „srdcovú záležitosť.“ Či to už bolo udržiavanie stanovej základne na Podbanskom, alebo početné výstupy na okolité horské masívy. A tak pri zakladaní TJ v roku 1958 vložili svoju skalu do tvoriacej sa mozaiky športových odvetví aj turisti. I  keď boli určité problémy, najmä s financovaním činnosti, turisti sa rýchlo zaradili do početnej rodiny tesláckých športovcov.  Nepodarilo sa všetko, čo si predsavzali - základňa na Podbanskom musela byť práve pre nedostatok prostriedkov zrušená, ale napriek tomu vďaka tým, ktorí prírodu milovali, dostávali aktivity čoraz širší rozmer.

Okrem pestovania stále intenzívnejšej turistiky sa členovia odboru zapájali do čistenia chodníkov, značkovanie turistických trás a čoraz častejšie boli spoločné účasti na rôznych - väčších či menších  - zrazoch, stretnutiach a výstupoch - napr. na III. CS v Prahe,  pri 18. ročníku Rallye FICC a pod. Aktivity sa rozširovali na účasť na ďalších podujatiach, v nejednom prípade celoslovenského charakteru ako boli podujatia „Po stopách 1. Československého  armádneho zboru,“ Národné výstupy  na Kriváň, Stretnutie čitateľov Krás Slovenska a podobne.

Postupom času v sedemdesiatych rokoch turisti rozšírili svoju činnosť o prospešnú spoluprácu s turistami v Liptovskom Mikuláši, Poprade, Svite, Martine, Vavrišove, Pohorelskej Maši a ďalšími.   Jedným z najvýznamnejších aj najmasovejších  podujatí, pod ktorým sa dlhoročne „podpisoval“  Odbor turistiky  TJ Tesla, je výstup na Bystrú. Napr. v roku 1979 sa na výstupe zúčastnilo až 503 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Nemecka, Rakúska. Rozširovali sa aj formy turistiky - od letnej klasickej sa prešlo na zimné výstupy, lyžiarske zrazy  a prechody hrebeňmi slovenských horstiev. Turisti mali  „zlezené“ Nízke a  Vysoké Tatry, Malú a Veľkú  Fatru, mali za sebou zimné zrazy turistov SNP  a desiatky kolektívnych a oddielových výstupov. Za osobitú zmienku stojí 10 - dňový zájazd do pohoria Rila - Pirin v Bulharsku, či každoročné 7 - dňové putovanie po krajoch  ČR. Dlhé roky patril Odbor  turistiky  medzi najagilnejšie medzi tými, ktorí udržujú družobné vzťahy s Odborom turistiky  TJ  Brano Hradec nad  Moravicí.

Ako celá naša spoločnosť, tak i turistika prechádzala za posledné roky búrlivým vývojom a značnými zmenami. Aj turistika sa „modernizovala.“ Okrem klasických peších výstupov, prechodov a zrazov, pribudla cykloturistika, zimná turistika, prechody a mnohé iné formy. A čo je obzvlášť dôležité, neobmedzuje sa len na poznávanie „regionálnych oblastí,“  ale „vybrala“ sa aj do sveta, za hranice Slovenska. V deväťdesiatych rokoch  začal Odbor turistiky  pravidelne organizovať 10 - dňové zájazdy za poznaním prírody. Postupne navštívili Krkonoše, Český raj, Šumavu, Bavorsko, Južnú Moravu, Rakúsko,  Východné Slovensko, Malé Karpaty, Slovenský kras, absolvovali „Dunajskú cestu,“  Zamagurie, atď. Tieto zájazdy sa uskutočnili prakticky vo všetkých ročných obdobiach a realizovali sa všetkými už spomínanými formami - t. j. na lyžiach, pešo a na bicykloch.

Súčasná história ŠKM – KST Liptovský Hrádok

V posledných rokoch okrem pravidelných 1 - dňových akcií  sa hrádockí turisti  zamerali na každoročné týždenné poznávanie slovenských pohorí od východu po západ a od juhu na sever. Nadviazali  spoluprácu s organizátormi Medzinárodného „Dreitage  - Wanderrung“ v rakúskom meste Knittelfeld, kde sa už mnohokrát zúčastnili  tohto podujatia. Každý rok pribúdajú  nové  výstupy, hlavne v Štajerských  a Sekauverských  Alpách. Priateľstvo tiež pokračuje každoročnou návštevou organizátorov v meste Liptovský Hrádok. Odbor turistiky pokračuje v družobných vzťahoch s turistami z Hradca nad  Moravicí a v tomto roku (2015) si pripomenuli 37. výročie od nadviazania družobných stykov. Svoju činnosť riadia podľa vopred zostaveného turistického kalendára. Najviac spolupracujú s KST Jasná z Liptovského Mikuláša.

V posledných rokoch s nimi uskutočnili množstvo zájazdov ako napríklad Rakúske  Alpy, Dunajskú cestu, Jizerské hory, Slovenské, Ukrajinské i Poľské Poloniny, atď. Naďalej sa zúčastňujú zimných celoslovenských zrazov, organizujú tiež 2 - 3 dňové akcie za poznaním krás Slovenska, ako sú hrady,  kaštiele, zrúcaniny hradov vo všetkých kútoch Slovenska.

Od roku 2009 pracujú po názvom KST - ŠKM  Liptovský Hrádok. Za posledné tri roky im členská základňa vzrástla na 70 členov. Klub je otvorený pre širokú verejnosť. Propagáciu uskutočňujú formou vývesnej skrine a na webovej stránke klubu. Mrzí ich, že medzi nich neprichádzajú mladí ľudia, takže členská základňa starne.

V roku 2015 organizovali jubilejný 50. ročník výstupu na Bystrú. Za veľmi nepriaznivých podmienok - dážď, vietor a sneh - na vrchol vystúpilo 88 turistov. Za posledné dva  roky spomeňme aspoň niektoré výstupy: Tri kopy, Baníkov, Veľký Bok, Veľká Vápenica, Zvolen, Vtáčnik, Lysec, Pohorie Pilič v Maďarsku, Sivý vrch, Krížna, Salzbursko, Malé Karpaty, Ostrá,  Slovenský raj, Vihorlat, Sninský kameň, Štiavnické vrchy, Poľana, atď.

V súčasnosti, tak ako aj viac rokov predtým,  pracujú ako vedúci akcií: Skladaný, Literová, Ing Kočtúch,  Ambrózová, Bella, Větrovský, Ing. Kozáková.. Výbor už tiež viac rokov pracuje v zložení – predseda -  J. Skladaný, tajomník -  A. Literová, pokladník - V. Fickerová.

Tak nech im tie „výpravy“ ešte dlho robia život krajším, zoceľujú ich priateľstvá - veď kamarátstvo a priateľstvo sú pre turistiku príznačné.

Autor: Anna  Literová 

TOP