Kontakty

KST región Liptov
Vajanského 30
031 01 Liptovský Mikuláš
www.kstliptov.sk
e-mail: kstliptov@gmail.com
IČO: 37 805 975
DIČ: 2021595268

 

Doručovacia adresa:

Ján Lupták
Tichá 1718/22
034 084 Liptovské Sliače

email: janoluptak@gmail.com
mobil: 0911 207 728

 

Číslo účtu

Prima banka

IBAN: SK525600 0000 0083 7154 7001
SWIFT/BIC/:
KOMASK2X

TOP