Osobnosti liptovskej turistiky

Galéria osobností liptovskej turistiky

Hlavnou myšlienkou vytvorenia galérie je pripomenutie a predstavenie uvedených osobností, ktoré mladšej generácii už nič nehovoria a boli neprávom zabudnutí. Verejnosť sa tu dozvie o funkcionároch a propagátoroch turistiky, ktorí vo svojej dobe určovali podobu turistiky nielen na Liptove, Slovensku, ale aj vo veľkej miere v Československu. Títo významní ľudia, ktorí sa v Liptove narodili, pracovali, alebo boli nejakým spôsobom zviazaní s našim regiónom, vytvorili dielo, ktoré malo celonárodný dosah a bolo veľkým prínosom pre celú spoločnosť. Ich činnosť a práca na tomto poli sa bude postupne spracovávať a dopĺňať.

Turistika veľmi súvisí s ochranou prírody a preto budú do galérie zaradené aj osoby, ktoré sa na nej podieľali.

                                                            Pavel Lupták

TOP