O nás

Klub slovenských turistov - región Liptov bol založený 24.3.2001 na Valnom zhromaždení a zaregistrovaný bol na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 2. mája 2001. Vznikol ako nástupnícka organizácia po predošlej turistickej organizácii. Je to občianske združenie, ktoré združuje turistov na Liptove. Má svoje orgány - valné zhromaždenie, regionálnu radu, výkonný výbor a revíznu komisiu. Prostredníctvom regionálnej rady prenáša kontakt na ústredie KST a do odborov a klubov na úrovni regiónu Liptova. V súčasnosti je zaregistrovaných v Regionálnej rade Liptov 20 odborov a klubov, ktoré majú veľký spoločenský význam. Vyvíjajú pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky - pešej, lyžiarskej, vodnej, cyklo, vysokohorskej a turistiky mládeže. Množstvom podujatí ponúkajú program aj širokej verejnosti. Verejnoprospešnou prácou prispievajú k vytváraniu podmienok na rozvoj turistiky, športu, cestovného ruchu, kultúry i ochrane prírody.

TOP