Turistklub Liptovské Sliače

Organizovaná turistika začala písať svoju históriu pred štyridsiatimi rokmi, teda v roku 1976, kedy partia  nadšencov založila turistický odbor pri miestnej  telovýchovnej jednote. Medzi prvé podujatia patrili výstupy na okolité liptovské vrchy, ako Salatín, Choč a Šíp. Bokom neostali ani iné pohoria Slovenska -  Malá a Veľká Fatra, Roháče a hlavne Vysoké Tatry, ktoré v sliačanských turistoch vždy zanechávali hlboké zážitky. Počas štyridsaťročnej činnosti sliačanskí turisti pripravili niekoľko stovák podujatí s turistickým charakterom. Zabezpečovali mnohé akcie, či ako organizátori, alebo spoluorganizátori prechodu Nízkych Tatier spojeného so zrazom VhT, Národného  výstupu na Kriváň, okresného  zrazu a iných podujatí. V roku 1991 si sliačanskí turisti založili svoju vlastnú TJ zameranú len na turistiku, s názvom TJ - Turistklub Liptovské Sliače. Ročne pripravia dvadsaťpäť až tridsať podujatí, ako napr. tradičný letný a zimný výstup na Salatín, lyžiarske preteky v obci, turistické zájazdy a rôzne výstupy. Turistklub je organizátorom Okresného plesu turistov Liptova, vydal tématické turistické odznaky „Päť vrcholov Liptova a Doliny Liptova“, ktoré sa doteraz plnia. Za svoju bohatú činnosť dostal viacero vyznamenaní a diplomov. Vo svojej doterajšej činnosti sa zameriaval na všetky formy turistiky. S mládežou v TOM Plamienok pracoval  P.LuptákZ.Dubovecká. Z ostatných členov treba spomenúť  M.Laku, D.Sliackeho, F.Vajdu, L.Littvu, L.Dobríkovú, A.Antola, B.Antola, R.Jacka, S.Friča, M.Friča M.Bartíka, J.Ovada a P.Blaška. Osobitne treba vyzdvihnúť prácu dlhoročného predsedu a organizátora J.Luptáka.                                                                                                                                 

Členská základňa bola malá, stav nikdy neprekročil 30 členov. Z toho vždy aspoň 25 členov bolo nositeľmi výkonnostných tried rôznych stupňov. Turistklub má školiace stredisko pre výcvik základov VhT, ktoré poriada školenia pre celú turistickú základňu v regióne  Liptova. Vedúcim strediska je L.Littva. Klub organizuje rôzne výstupy na značené i neznačené vrcholy, k čomu má vyškolených inštruktorov VhT. Za uplynulé roky sliačanskí turisti navštívili mnoho pohorí v Európe a vystúpili na ich  najvyššie vrcholy. Boli na Kaukaze,  v Andách, dokonca aj v Himalájach. V súčasnosti  má klub 23 členov.

Záverom treba poďakovať všetkým funkcionárom, inštruktorom a radovým členom za ich aktívnu činnosť v prospech klubu a hlavne veľa kilometrov bez zranenia.

Autor: Pavel  Lupták

TOP