Funkcionári regionálnej rady

 

Funkcia Meno Adresa Telefón E-mail
PREDSEDA Lupták Ján 034 84 Liptovské Sliače, Tichá 1718/22 911 207 728 janoluptak@gmail.com
PODPREDSEDA Felcanová Eva 031 04 Liptovský Mikuláš, Za traťou 606 /3 904 912 714 felcanova.eva@imafex.sk
TAJOMNÍK Sokolová Janka 032 15 Partizánska Ľupča 55 903 886 175 sokol6@post.sk
HOSPODÁR Ing.Říha Vladimír 034 01 Ružomberok, Generála M.Vesela 3 911 655 119 vladimir.riha2@gmail.com
         
PEŠIA TURISTIKA Sitek Pavol 034 01 Ružomberok, Poľná 47/4 908 861 308 luba0501@gmail.com
LYŽIARSKA TURISTIKA Ing.Darula Milan 033 01 Liptovský Hrádok, Lipt. Peter 257 948 102 809 darulamilan@gmail.com
VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA Lupták Ján 034 84 Liptovské Sliače, Tichá 1718/22 911 207 728 janoluptak@gmail.com
CYKLO TURISTIKA Fajta Róbert 034 95 Likavka, Družstevná 297 907 227 379 fajtarob@gmail.com
VODNÁ TURISTIKA Sokol Igor 032 15 Partizánska Ľupča 55 904 669 333 sokol6@post.sk
TURISTIKA MLÁDEŽE Ing.Mišík Dušan
034 01 Ružomberok, Námestie slobody 8 905 297 685 11dmisik@gmail.com
         
KLASIFIKÁCIA, PROPAGÁCIA, METODIKA Lupták Pavel 034 01 Ružomberok, Š.Moyzesa 47 948 223 458 elektriss@gmail.com
         
ZNAČENIE, OCHRANA PRÍRODY Ing.Ižo Peter 034 91 Hubová, Pri Váhu 5/5 910 170 579 peter.izo@hotmail.sk
         
REVÍZNA KOMISIA Bunta Ondrej 032 21 Bobrovec 422 907 829 409 ondrejbunta@gmail.com
REVÍZNA KOMISIA Jacko Róbert 034 84 Liptovské Sliače, Pod Skálím 1548/57 907 569 392 jackorobert@azet.sk
REVÍZNA KOMISIA Kreva Pavel 031 04 Liptovský Mikuláš, Priebežná 484 /3 949 433 567 kreva@centrum.sk

TOP