Funkcionári regionálnej rady

Funkcia Meno Adresa Telefón E-mail
PREDSEDA Lupták Ján 034 84 Liptovské Sliače, Tichá 1718/22 911207728 janoluptak@gmail.com
PODPREDSEDA Kuna Pavel 031 01 Liptovský Mikuláš, Borbisova 1958/36 903570534 pavel.kuna@imafex.sk
TAJOMNÍK Ambrózova Janka 032 44 Liptovská Kokava 72 904952025 ambrozova.janka.1@gmail.com
HOSPODÁR Ing.Říha Vladimír 034 01 Ružomberok, Generála M. Vesela 3 911655119 vladimir.riha2@gmail.com
ORGANIZAČNÁ KOMISIA Lupták Pavel 034 01 Ružomberok, Š.Moyzesa 47 948223458 elektriss@gmail.com
PEŠIA TURISTIKA Sitek Pavol 034 83 Liptovská Teplá, Hlinisko 315 908861308 luba0501@gmail.com
LYŽIARSKA TURISTIKA Ing.Darula Milan 033 01 Liptovský Hrádok,Liptovský Peter 257 948102809 darulamilan@gmail.com
VHT Lupták Ján 034 84 Liptovské Sliače, Tichá 1718/22 911207728 janoluptak@gmail.com
CYKLOTURISTIKA Fajta Róbert 034 95 Likavka, Družstevná 297 907227379 fajtabra@mail.t-com.sk
VODNÁ TURISTIKA Sokol Igor 032 15 Partizánska Ľupča 55 904669333 sokol6@post.sk
TOM Ing. Majchút Ivan 031 01 Liptovský Mikuláš, 1.mája 1945/51 904375222 majchut@post.sk
KOMISIA ZNAČENIA Dzuroška Ján 032 05 Žiar 85 908565363 martina.dzuroskova@gmail.com
KLASIFIKAČNÁ KOMISIA Literová Anna 033 01 Liptovský Hrádok, Štúrova 727 910340679
REVÍZNA KOMISIA Púčik František 032 11 Lazisko 33 904164422 lazisko@lazisko.sk
TÁBORENIE Páter Štefan 034 95 Likavka 347 044 432 8614
PROPAGAČNÁ K0MISIA Bubelíny Ivan 031 01 Liptovský Mikuláš, Vansovej 11 904688006 bubelinyivan@centrum.sk
OCHRANA PRÍRODY Ing. Ižo Peter 034 91 Hubová, Pri Váhu 5/5 910170579 peter.izo@hotmail.sk

TOP