Usporiadateľ: KST Ružomberok Foto: Pavel Lupták, Anežka Luptáková, Ján Lupták  
Usporiadateľ: KST Ružomberok Foto: Pavel Lupták  
Usporiadateľ: KST OŠK RENOP Liptovská Teplá Foto: Pavel Lupták  
Usporiadateľ: KNAC Ružomberok Foto: Pavel Lupták
Usporiadateľ: KNAC Ružomberok Foto: Katka Muráriková, Janka Griešová, Michal Grieš
Usporiadateľ: Regionálna rada KST Foto: Pavel Lupták
Školiace stredisko základov výcvikového minima VHT pri Turistickom klube Liptovské Sliače bolo zriadené na podnet ústredia KST v Bratislave na sklonku roku 2009, ako jedno zo šiestich na Slovensku, k tomu boli pripravené aj nové osnovy vzdelávania. Do tohto roku školenie bývalo dosť nepravidelne, nakoľko v našom regióne boli len štyria, inštruktori VHT ( v
Usporiadateľ: Darmošlap Partizánska Ľupča Foto: Róbert Jacko
Usporiadateľ: Darmošlap Partizánska Ľupča Foto: Róbert Jacko
Usporiadateľ: Turistklub Liptovské Sliače, za účasti turistov z Partizánskej Ľupče,Ľubele a Dúbravy Foto: Ján Lupták
TOP